Image1\

Hírlevél feliratkozás
Támogatók

fszk 2 aosz

 

 

 

2013. évi állami támogatás igénylése

A szociális szolgáltatást biztosító civil szervezetek a 2013-as évi állami támogatás igényléséhez január 20-ig nyújthatják be a Magyar Államkincstár felé a szükséges dokumentumokat.
 
Alábbiakban közöljük a Magyar Államkincstár tájékoztatóját a 2013. évi támogatás igénylésével kapcsolatban az egyházi és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartók részére:

Az egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny 2012. évi 183. szám) 2013. január 1-jei hatállyal módosította az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Nr.).


Az Nr. új 20. §-a szabályozza a 2013. évi támogatással kapcsolatos átmeneti szabályokat. Ez alapján:

  1. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 35. § (8) bekezdése alapján 2013. január és február hónapra a támogatást az igazgatóság hivatalból folyósítja. Erről külön határozatot az igazgatóság nem hoz. (Kvtv. 35. § (8) bekezdés: „A nem állami szociális fenntartó - ha 2012. december 31-én működési engedéllyel rendelkezett és normatív állami hozzájárulásra volt jogosult - 2013. január és február hónapra a Kormány rendeletében meghatározott eljárási szabályok szerinti elszámolás mellett a 2012. évi december hónapra tekintettel folyósított normatív állami hozzájárulással azonos összegű támogatásra jogosult. Az egyház és a belső egyházi jogi személy e támogatás után járó kiegészítő támogatására a (4) és (6) bekezdést alkalmazni kell.")

    A fenntartóknak a 2013. évi támogatás iránti kérelmüket 2013. január 20-áig kell benyújtani.

    Az igényléshez a 2012. évben normatívában részesült fenntartónak is csatolnia kell valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan az Igazgatóság javára szóló felhatalmazó levelét beszedési megbízás benyújtására. A 2013. évi igénylőadatlapok és felhatalmazó levél minták elérhetőek a Támogatás - igénylés menüpontban a Kapcsolódó anyagok között.

    A határidőben benyújtott kérelmekről az igazgatóság 2013. február 28-áig hoz határozatot. Az igazgatóság a 2013. évi támogatást 2013. január 1-jétől állapítja meg. A 2013. január és február hónapban folyósított támogatás és a határozatban szereplő támogatás 2013. január és február hónapra számított összege közötti különbözetet az igazgatóság a 2013. március hónapban folyósítandó támogatással egyidejűleg egy összegben folyósítja, illetve vonja le. Ha a különbözet magasabb, mint a 2013. márciusban folyósítandó támogatás összege, a különbözet fennmaradó része a következő hónapban, hónapokban járó támogatásból kerül levonásra. A különbözet után igénybevételi kamat nem kerül felszámításra.
  2. Az új fenntartók- változatlanul - a működési engedély jogerőre emelkedését követő egy hónapon belül nyújthatják be igényüket. Az igényléshez csatolni kell az Nr. 3. § (6) bekezdésében szereplő dokumentumokat.
  3. Az Nr. 3. § (4) bekezdése alapján az igénylés a határidőt követően 2013. év végéig továbbra is benyújtható, ebben az esetben az igazgatóság a támogatás iránti kérelemről, a kérelem megérkezését követő naptól számított két hónapon belül határoz.
  4. Az igénylő adatlap kitöltésével kapcsolatban felhívjuk figyelmüket, hogy a Kvtv. 8. számú mellékletében szereplő támogatási jogcímek esetében is az „Éves átlagos tervezett ellátotti létszám / férőhelyszám / szolgálat" oszlopba a tervezett ellátotti számot kell beírni, az osztást (Gsz=L/4) az Igazgatóság végzi el.

Budapest, 2013. január 2.