Image1\

Hírlevél feliratkozás
Támogatók

fszk 2 aosz

 

 

 

Bemutatkozás

Az Autista Majorságok Hálózata (Majorháló) az autista majorságokat létrehozó, működtető vagy létrehozni szándékozó szervezetek szoros, alkotó, egymást tiszteletben tartó, az egyediségeket elfogadó együttműködését fejleszti, az autista majorságok létrehozhatósága és fenntarthatósága, a majorságok közötti átjárhatóság, az egységes érdekvédelem és fellépés érdekében.

 

 

Autista Majorságok Hálózata

 

Az Autisták Országos Szövetsége (ill. névelődje, az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete) szervezésében 2004. decemberében kezdődött el az autista majorság hálózat kialakítása érdekében folyó munka. Az együttműködés előzménye az a pályázat volt, amelyet az akkor még Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium támogatásával a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (ma: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány) írt ki autista majorságok létesítésére.


A hálózati együttműködés küldetése

 

Az autista majorságok létrehozhatósága és fönntarthatósága, a majorságok közötti átjárhatóság, valamint az egységes érdekvédelem és föllépés érdekében a majorságot működtető vagy létrehozni szándékozó szervezetek szoros és alkotó együttműködése, amely egységes alapelvekre épül, elismerve és segítve az egyes majorságok egyediségének megőrzését.Az Autista Majorságok Hálózatának tagjai azok a szervezetek, amelyek autista majorságok létrehozását kezdték el vagy tervezik. A Hálózat az autista majorság alatt a következőt érti:Az autista majorság az autista emberek számára értelmes és értékteremtő munkát biztosító gazdálkodási egység, ahol az autisták természet közeli körülmények között, a termőfölddel közvetlen viszonyban elsődleges (földolgozatlan) termékeket állítanak elő saját fogyasztásukra vagy piaci értékesítésre, és amelyeket szükség esetén tárolnak, tartósítanak és földolgoznak. A majorság biztosítja az élethosszig tartó lakhatást, a habilitációt és rehabilitációt, a szervezett és segített szabadidő eltöltést és a tudatosan elősegített integrációt. (Az autista majorságoknak nem feltétele a majorság területén biztosított lakhatás.) A majorság az autizmus teljes spektruma számára biztosít életteret, nem kizárva az autistákkal együtt élni tudó más sérülteket.

Az Autista Majorságok Hálózatának céljai

 

A Hálózat alapvető célja az, hogy tagjai együttműködésével hozzájáruljon azoknak a feltételeknek a kialakulásához, amelyek az egyes autista majorságok létrehozásához és fönntartásához szükségesek.
Az együttműködés fő területei:

  • tapasztalatok átadása;

  • információk cseréje, átadása;

  • továbbképzések szervezése, azokon való részvétel;

  • külföldi kapcsolatok építése;

  • partnerség kialakítása tapasztalatcsere;

  • egységes szakmai követelményrendszer kialakítása;

  • megfelelő ellenőrzés kialakítása.


Az évek során több új szervezet is bekapcsolódott a közös munkába, amelyben jelenleg 14 szervezet vesz részt.
Az együttműködés stratégiája és Működési Szabályzata letölthető formában megtalálható itt.

Működési Szabályzat

Az Autista Majorságok Hálózatának stratégiája